#
#

Geologinė kriminalistika

Programa:  Pokyčių mokyklos 2013–2014
Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla 
Kūrybos agentė: Daiva Ivanauskaitė
Kuriantis praktikas: Simonas Saarmann
Kuruojanti mokytoja: Vaida Vaitaitytė
Tikslinė grupė: 8, 9, 10 kl.

    
 
Tyrinėjimo klausimas
Kaip ugdyti mokėjimo mokytis ir darnaus vystymosi kompetencijas pasitelkiant gamtos mokslų tiriamąją veiklą, jungiant juos su lietuvių kalba ir krašto istorija, kiekvieno mokinio ypatybėmis bei jų savita gyvenimo patirtimi.
 
Mokyklos iššūkis
 Chemijos mokytoja Aušra:
„Mokyklos mokiniams sunku mokytis mokytis, nes jie nenori sunkiai dirbti, savarankiškai dirbti. O tyrinėjimo veikla yra darbas, ji reikalauja nuoseklumo, kruopštumo, savarankiškumo. Tai darbas, kuris realybėje reikalauja daug laiko ir kantrybės, tyrėjai ilgai dirba ties tuo pačiu smulkiu kruopščiu eksperimento kartojimu, keičia sąlygas, vėl kartoja ir stebi rezultatus, daug skaičiuoja. Ir tokia ilga, kantri veikla mokinius vargina. Chemija yra specifiškas dalykas, domėjimasis ja priklauso nuo labai subtilių ir individualių mokinio kaip žmogaus charakterio savybių ir interesų. Yra mokinių, kurie jau ateidami į pirmą savo gyvenime chemijos pamoką turi nusistaymą, kad chemjijos jis nesimokys, nes ji jam neįdomi ir niekada jos nereikės. Ir tokius mokinius galima sudominti tik per praktines, patyrimo veiklas, veiklas, kurios kelia pramogos įspūdį, daro efektą. Visiems patinka chemija sprogimų kontekste.  Nesu tikra, ar kiekvieną galima sudominti chemija. Daugmoje atvejų aš galiu tik skirtigais lygiais juos įtraukti.  Ir tas praktiškai gali pasireikšti gerai pažinus mokinius, kuo jie domisi ir jų interesus susieti su chemija. Tarkime vaikinai domisi motociklu, tai ta pamoka, kurioje kalbėsimės apie benziną jiems bus įdomi, o kitos...“
 
Projekto veikla
Projekte dalyvavo 8 klasės mokinių grupė ir 9–10 kl. mokiniai, chemijos mokytoja, biologijos mokytoja, matematikos mokytoja, rusų kalbos mokytoja, lietuvių kalbos mokytojos, bažnyčios darbuotojai, buvusi mokyklos geografijos mokytoja, mokinių tėvai, miestelio benduomenės nariai.
Kūrybiško mokymosi projekto metu buvo vykdyti šie tyrimai: kristalų auginimas, karbonatinių uolienų atpažinimas su druskos rūgštimi, geležies iš vietinės medžiagos gavimas, žiedadulkių tyrimai nuosėdinėse uolienose, smėlio grūdelių stebėjimas po mikroskopu ir kt., taip pat stebėjimai gamtoje - reljefo formų išskyrimas, pavyzdžių rinkimas ir dokumentavimas, sluoksnių raukšlėjimasis gretimose mokyklai atodangose ir tų procesų simuliacija su plastelinu klasėje. Taip pat buvo modeliuojami kristalų modeliai.
Veiklų metu buvo atliekami filmavimai, kurių medžiaga buvo naudojama filmų kūrimui. Filmo veiksmas paremtas gautų mokslinių tyrimų metu įgytų žinių pritaikymu, kurias į filmus įpynė ir scenarijų lietuvių k. pamokose kurė patys mokiniai.
Tyrinėjant miestelį buvo atliktas gretimos bažnyčios statybinių medžiagų petrologinis (akmenų identifikavimo) aprašymas.
Mokiniai su technologijų mokytoju pagamino tektoninę reljefo stektoniių sluoksnių formavimosi simuliacinę dėžę.
Mokytojai projekto metu tyrinėjo mokinių mokymosi stilių pažinimą ir taikymą praktiškai. Mokinių įgalinimą mokytis mokytojai tyrinėjo atlikdami eksperimentus su informacija, kurią gavo atlikę tyrimus apie mokinių mokymosi stilius. Eksperimentai atnešė naujų įžvalgų ir praktinio patyrimo, kaip veikia mokinio mokymosis stilius praktikoje ir kaip geriau tuos stilius įdarbinti
Kuriantis praktikas Simonas:
„Su technologijų mokytoju mokiniai padarė tektoninę dėžę, tai man buvo pirmą kartą gyvenime, kad va taip paprastai, parsisiuntus brėžinius iš interneto galima realizuoti sumanymą ir turėti labai kokybišką mokslinę ir mokymo priemonę, nes universitete tai vis girdžiu, kad yra rimtos kliūtys gerai kokybiškai mokymosi priemonių bazei susikurti. O pasirodo tereikia, tik iniciatyvos ir noro. Belieka mokytojams ta priemone išmoningai ir meistriškai naudotis, ja gali naudotis ir pradinių klasių mokytojos ir geografijos mokytoja.
Vis tik dideliu laimėjimu laikau ir kriminalinių filmų kūrimo procesą, man tai buvo pirmą kartą tokia patirtis. Ir aš nenusileidau, raginau mokinius tobulinti filmus ta linkme, kad būtų realistiškai ir logiškai atskleisti tyrimai, nes jie yra raktas į detektyvo paslapties iššaiškinimą. Na, kad mokslas žmonėms padeda įminti mįsles.
Mokiniams tai priimti buvo sunku, vieni pyko ant manęs, nesuprato, kiti gilinosi dar kartą į tuos eksperimentus, perkūrė savo siužetines linijas ir vis tik labai pagrįstai įtraukė scenas apie mokslinius tyrimus. Manau, jiems ilgam išliks, kaip jie darė ir kodėl kraujo tyrimus.
Miestelyje esu lankęsis prieš keturis metus, mačiau tą unikalią bažnyčią, ir ji neįtraukta į jokius paminklinius sąrašus, ir ją reiktų traukti ne tik dėl istorinės reikšmės, bet ir dėl unikalios statybinės medžiagos, nėra Lietuvoje tokios kitos bažnyčios, kad pažiūrėjęs į jos sienas, pamatytum vietos žemės gelmes. Nereikia nei atodangų, nei gręžinių, prieini prie sienos ir skaitai visas vietinių gelmių smulkiausias geologines ypatybes, matai, kas toje Devono jūroje prieš milijonus metų dėjosi, va taip paprastai ant bažnyčios sienos, taigi bažnyčia kaip atversta knyga.” 
Chemijos mokytoja Aušra:
„Mane labai nustebino aštuntokų įsitraukimas.  Mes pradžioje darėme tas eksperimentines tyrimų veiklas, ir šios veiklos jiems labai buvo įdomios. Nesitikėjau, na vėliau kai jau ėjo prie tokių metodiškesnių matematinių skaičiavimų, kur įvairiomis strategijomis bandė suskaičiuoti akmenų skaičių bažnyčios sienose, ir čia jau vyko matematikos sesijos, tuomet su lietuvių kalba jie ėmėsi nagrinėti, kas yra tas mokslinis straipsnis, jau suinteresuotumas krito, susigrupavo klasė. O ta praktinė cheminių tyrimų veikla jiems labai patiko, jie maišė, matavo, pylė, žiūrėjo, stebėjo, lygino. Jie patys sakė, kad jiems buvo labai įdomu ir smagu. Dar nustebino suvokti, kad kolegos yra surinkę įdomių dalykų, medžiagos, metodų, priemonių, ir mes tarsi neturime galimybės pasidalinti, o projekto metu aš tikrai pamačiau, kad tą aš galiu iš jo pasiskolinti, o šį metodą pritaikyti chemijai, o va su ta tema galiu jungti savo chemijos kažkokią temą.“
 
Lietuvių k. mokytoja Edita:
Su 9 kl. lietuvių kalbos mokytoja į lietuvių k. pamokas integravome bendrąsias kompetencijas, t.y. stebėjome, kaip mokiniai geba bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, kaip jie jaučiasi, ar jie gali savo turimas lietuvių kalbos žinias pritaiktyti praktiškai.
Vienodo mokymosi stilių  grupių metodą taikiau ir 10 kl. Tik šių grupių mokiniams užduotis buvo vienoda: naudojantis turimomis įvairių dalykų (lietuvių, biologijos, chemijos, anglų, rusų kalbų, geologijos) žiniomis sukurti detektyvinį pasakojimą ir jį nufilmuoti. Vaikai dirbo savarankiškai.
Rezultatai – sukurti filmai skyrėsi savo turiniu, siužetu. Pavyzdžiui, loginio intelekto grupės vaikai parengė nespalvotas nuotraukas, po jomis užrašė tekstą, trukmė – 5 min., žodžiu, konkretu, dalykiška. Tarpasmeninio intelekto grupės vaikai – patys vaidino, jų filmo trukmė 15 min. Išvada- turėjau įdomią patirtį, - tas pats metodas, pritaikytas skirtingai, veikia skirtingai.“
9-10 klasės mokiniai neatliko darbo iki nurodytos datos, teikdami, kad grupės, sudarytos pagal jų mokymosi stilius, jiems neįprastos, sunku suderinti darbus ir laiką grupėse, todėl mokiniai neįvykdė užduoties. Ši problema buvo išspręsta derinant tvarkaraštį pagal vaikų poreikius sėkmingam darbui ir bendradarbiavimui. Be to, buvo grupių, kurioms buvo sunku sumontuoti filmą – ši problema buvo išspręsta padedant vaikams įsiskaityti į diferencijuotos užduoties sąlygą – filmą pakeisti foto istorija.
 
Praktiniai pavyzdžiai
Praktikas Simonas:
„Bažnyčia – kaip gyva mokymosi erdvė: joje galima mokytis matematikos, fizikos, istorijos, lietuvių kalbos,  chemijos, geologijos vien tik centimetras po centimetro čiupinėjant bažnyčią.  Tarkime, nuotraukose mes matome aukštą buvusį bažnyčios bokštą, o dabar jis žemas. Vadinasi buvo susprogdintas ir nugriautas per karą. Ir visi mes pagalvojome, kad tai padarė priešas puolimo metu, bet visai netikėtai skaitau šį pavasarį Putino „Altorių šešėly“ ir randu, kad rusų kariai liepė parapijiečiams visą turtą iš bažnyčios išnešti, nes jie nori bokštą susprogrdinti, kad atėję vokiečiai neturėtų patogaus punkto, iš kurio matosi visa apylinkė. Ir supratau, kad tai nutiko ir su šita bažnyčia, juk ji pastatyta pasienyje, prie pat Nemunėlio upės.  Tai pakeitė ir mano požiūrį į bokšto sprogdinimą ir net tai, kad jis nebeatstatytas vėl toks aukštas, kaip kad pradžioje buvo. Tai labai sąmoningas ir racionalus sprogdinimo sprendimas, o ne stichinė karo destrukcija.
Tyrinėdami bažnyčios akmenis, mes taikėme lietuvių kalbos metodą ir chemijos metodą atskirti magmines nuo nuosėdinių uolienų, lietuvių kalboje naudojome būdvardžius, o chemijos pamokoje naudojome karbonatų reakcijas. Tai reiškia, kad lietuvių kalbos metodas gali būti toks pats moksliškai sėkmingas, kaip ir cheminis metodas. Tikiuosi, tą pamatė ir suprato mokytojai ir mokiniai.
Na man pačiam tai buvo taip nauja ir taip įdomu suvokti, kad pastatas ir jo architektūra gali padėti mokytis kitus dalykus, net gi gilintis į istoriją.
Kita įdomi sąsaja buvo kraujo tyrimai, jie mums gimė irgi pakeliui, juk visose kriminalinėse istorijose yra kraujo, vadinasi galime daryti kraujo tyrimus ir  dauguma mokinių savo filmuose šiuos tyrimus ir panaudojo. Pamatėme su mokytojomis, kad galima ir iš cheminės ir iš biologinės pusės tą kraują panagrinėti. Ir aš pasiūliau net ir iš geologijos pusės.
Prie temos priėjome iš keturių pusių: kokios medžiagos gamtoje suteikia raudoną spalvą, kad tai geležis, kalbėjome apie mineralus, kurie turi geležies, toks yra hematitas, rudas akmuo, bet tik sutrynus miltelius paaiškėja, kad jie raudoni, kita sritis kraujas ir kraujotaka ir ją sieti su žemės gelmėmis ir magma, jos funkcijomis, lyginti su kraujo funkcijomis žmogaus organizme, arba lyginti su upėmis ir upių sistemomis,  kruvinieji deimantai dar viena tema.
Kiek tas žodis „kraujas“ sužadino man kūrybinių edukacinių sąsajų. O jei būčiau kartu su biologijos mokytoja sėdėjęs, kiek mes kartu dar daugiau sąsajų surastume, o jei dar mokinius įjungus į sąsajų žemėlapius...“
 
Projekto poveikis
Mokinių pokyčiai nustebino tiek mokytojus, tiek praktiką. Projekto pradžioje mokiniams trūki atkaklomo, tačiau  mokiniai sugebėjo sukurti net keturis kriminalinės geologijos filmus.
Kaip sunkumus mokiniai pastebėjo, kad kūrybiško mokymosi projekto reikalavimai buvo dideli, kad sunku buvo kurti detektyvinę istoriją, sunku sisitarti komandoje, sunku susidoroti su techninėmis kliūtimis.
Įdomu tai, kad vaikai paklausti ko mokėsi ir išmoko, negalėjo konkrečiai atsakyti, jiems atrodė, kad projekto metu iš viso nesimokė. Aštuntokų pradėjus klausinėti konkrečiau, paaiškėjo, kiek daug jie išmoko: vaikai pasakojo, kada pastatyta bažnyčia, kas ją statė, kiek akmenų reikėjo jai pastatyti, kaip apskaičiavo, atsakė, jų nuomone, kodėl buvo naudinga tyrinėti bažnyčią, rašė, kokia akmenų sudėtis, kaip tą sudėtį nustatė, iš kur akmenys buvo atvežti, kuo unikali bažnyčia ir kita.
Kūrybos agentės Daivos Ivanauskaitės atliktas klausimų ir atsakymų eksperimentas su aštunta klase parodė, kad mokiniai ir mokytojai tvirtina, jog jie nieko neišmoko, ir žinių neatsimena. Tačiau į agentės pateiktus konkrečius klausimus apie bažnyčią ir įvairių mokymosi dalykų metodus, kuriuos taikė tyrime, jie atsakė greitai, sklandžiai. Tai leidžia daryti išvadą, kad mokytojams po integruotų ar kūrybiškai pravestų veiklų itin svarbu atlikti išsamius tyrimus apie mokinių mokymsi pasiekimus, o ne daryti išvadas remiantis mokinių nuotaikomis, nesiremti tokiais apibendrinimais kaip „nebuvo pamokų, nieko nesimokėme“. Tai, ką mokiniai laiko mokymusi, jiems siejasi su „nuobodu“, „kaip įprasta“, „45 min. pamoka“, „1 mokytojas“, „atsakinėjimas“ ir pan.
Biologijos mokytoja Audronė:
„Per įprastines pamokas mokiniai mokosi gana pasyviai, nes medžiaga jiems yra pristatoma. KP veiklų eigoje vaikai savarankiškai atlieka savo tyrimus, juos stebi, konsultuojasi su kitais  ir pagaliau pristato savo darbo rezultatus. Mokiniai pajunta, kad gali pagelbėti vienas kitam. Jie mokosi strategiškai mąstyti, kaip savarankiškai pasiekti savo tikslą. Po truputį į procesą įsitraukia ir pasyvieji. KP sesijų ir veiklų poveikis tas, kad pastebimas mokinių, tiek aktyviųjų, tiek pasyviųjų, savarankiškumo padidėjimas.
Dirbant su šia klase ir atliekant tyrimus, stebėjimus gamtoje, mokiniai savarankiškai planuoja savo veiklą (žinoma konsultuojasi su mokytoju, iškylus neaiškumams), aktyvesni vaikai būna konsultantai kitiems. Savo gautus rezultatus savarankiškai pristato klasėje. Gal būt truksta savarankiškumo darant išvadas. Mokomės savarankiško tyrimo rezultatus pritaikyti kasdieniniame gyvenime.
Stengiuosi nepateikti vaikams „ant lėkštelės“ medžiagos, piršti savo nuomonės, už juos atlikti darbus. Daugiau esu kaip stebėtoja, iškylus neaiškumams konsultuoju. Stengiuosi skatinti vaikus, pamatyti kiekvieno daromą pažangą.”
Projekte dalyvavę mokytojai mokėsi eksperimentuoti ugdymo procese, bendradarbiauti tarpusavyje ir su kūrėjais.
Kuruojanti mokytoja Vaida:
„Projekto metu pamokas integravome pagal tinkančias temas, projekto idėją  bei tame mokinių koncentre dirbančius mokytojus- dalykininkus. Pamokas integravome gana sunkiai, kadangi kiekvienas pamoką supranta ir ją rengia pagal savo tikslus, uždavinius, metodiką. Būdavo labai sunku suderinti ir vieningai nuspręsti, kaip vyks procesas, nes kiekvienas norėjo įdėti į pamokos eiga kuo daugiau savęs, savo žinių ir idėjų.  Integruojant pamokas, įgijau neįkainojamos patirties, nes išmokau dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę už bendrą išmokimą ir rezultatą.
 
Projekto refleksija
Chemijos mokytoja Aušra:
„Vis tik supratau, kad vaikams reikia praktinių užduočių mokymosi procese ir kuo daugiau, supratau, jiems tai labai patinka, jie įsitraukia, bet visai nepatinka praktiniu metu gautų rezultatų aprašyti, su jais dirbti matematiškai. Aštuntokams projektas buvo naudingiausias. Iš gamtos mokslų pozicijos, jie ugdė pažintinę kompetenciją ir su dideliu įsitraukimu. Darydami tyrimus ir rinkdami informaciją jie priartėjo prie bažnyčios, surinko ir istorinę medžiagą, priartėjo prie matemtikos, nes praktiškai patyrė, kaip matematika naudojama, tarkime, norint nustatyti, kiek akmenų reikia tokiai bažnyčiai pastatyti, arba, kiek yra skirtigų būdų akmenims apskaičiuoti ir kuris jų greitesnis, efektyvesnis. Akmenis tyrė cheminiu ir geologiniu požiūriais.”
Praktikas Simonas:
„Mokiniai galėtų daugiau planuoti edukacinį procesą, kartu su mokytojais, ir tokie mokytojų įkvėpimo momentai, kai jie planavosi integruotas veiklas, remdamiesi mokinių scenarijais buvo unikalūs ir dideli laimėjimai.“

 


 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.