#
#

Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinės mokyklos projektas „Istorija mene"

Mokykla: Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinė mokykla

Kūrybos agentas:  Laura Gabrielaitytė-Kazulėnienė

Kuriantis praktikas:  Loreta Liausaitė

Kuriantis praktikas:  Povilas Ramanauskas

Kuriantis praktikas:  Vilma Samulionytė

Kuruojantis mokytojas:  Salvinija Šimonėlienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Dailės kūrinių inscenizacija fotografijoje - galimybė ugdyti mokinių fantaziją ir pastabumą

Tikslinė grupė:  114 šeštokų

Tikslai:  Darbuotojų kūrybiško darbo patirties įgijimas ir dalijimasis ja

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Dailė, technologijos, istorija, lietuvių kalba, užsienio kalbos


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Dailė, fotografija, režisūra, scenografija


Projektu siekiame ugdyti vaizduotę ir pastabumą.

Projektas apima mokytojų kūrybingumo ir jų vaidmens, skatinant kūrybišką, vertinimą; išorinių kūrybinio sektoriaus partnerių suradimą ir darbą su jais; vidinių bei išorinių mokymosi erdvių bei išorinių mokymosi aplinkų naudojimą kūrybiškam mokymuisi skatinti.

Palaikykite mokyklos projektų puslapį socialiniame tinkle facebook.comDĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.