#
#

Prienų rajono Stakliškių gimnazijos projektas „Baimės akys plačios“

Mokykla: Prienų r. Stakliškių vidurinė mokykla

Kūrybos agentas:  Andrius Atas

Kuriantis praktikas:  Ieva Veiverytė

Kuriantis praktikas:  Aurelija Slapikaitė Jurkonė

Kuruojantis mokytojas:  Sidona Paltanavičiūtė

 


Tyrinėjimo sritis:  Kaip įtraukti mokinius į veiklą pamokoje, gerinti mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius, ugdyti nuoseklią praktiką ir bendradarbiavimą integruojant istorijos, lietuvių ir anglų k. dalykus per kino filmo kūrybinę praktiką

Tikslinė grupė:  Šeštokai.

Tikslai:  Bendradarbiavimas. Tarpusavio santykių gerinimas.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Istorija, lietuvių ir anglų kalbos.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Kinas, architektūra.


  • Projekto idėja – buvo nagrinėjama baimės tema. Žaidžiant žaidimus, diskutuojant, dirbant grupėse, buvo įvardijamos mokyklos aplinkoje egzistuojančios mokinių, mokytojų baimės. Ieškoma būdų, kaip galima jas spręsti. Iš tų idėjų gimė scenarijai, kuriuos filmavo vaikai. Taip pat siaubo elementų buvo ieškoma istorijos pamokų temoje „viduramžiai”. Mokiniai plėtė savo anglų kalbos žodyno žinias kino terminais, nagrinėjo baimės temą lietuvių tautosakoje per lietuvių kalbos pamokas. Svarbiausias uždavinys visų veiklų metu buvo ieškoti glaudesnio tarpusavio ryšio, mokytis išklausyti, gerbti vieniems kitus, artimiau pažinti ir stengtis suprasti.

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.