#
#

Korys

Programa:  Tyrinėjančios mokyklos 2011–2012 
Kūrybos agentas: Birutė Masaitytė
Kuriantis praktikas: Jūratė Samulionytė
Kuruojanti mokytoja: Nijolė Stankevičienė
Tikslinė grupė: 5 klasė
 
Tyrinėjimo klausimas 

Kaip pasitelkiant kino meną ugdyti bendravimą ir bendradarbiavimą,  bei paskatinti mokinius skaityti knygas?

Mokyklos iššūkis 

Mokykla savo paraiškoje nurodė dvi ugdymo sritis, kurias norėjo pakoreguot: motyvuoti vaikus skaityti knygas ir į mokyklos veiklą įtraukti vaikų tėvelius, senelius. 

Susitikusi su vaikais, su jais pabendravusi kūrybos agentė įsitikino, kad daugelis mokinių knygų skaityti nenori. Nors buvo ir tokių, kurie skaito jas savo malonumui. Žaidimo su kėdėmis metu, ne visi vaikai atsistojo, išgirdę teiginį „Nemėgstu skaityti knygų“, tačiau paklausus tiesiogiai, beveik visi vienbalsiai sakė, kad jų neskaito. Šį problema buvo labai svarbi ir lietuvių kalbos mokytojai, kuri buvo kuruojanti projekto mokyta, tad buvo nuspręsta likti prie šio klausimo ir pabandyti vaikus sudominti skaitymu. Buvo nuspręsta pasitelkti kino kūrimo kūrybinę veiklą, kuri teikia daug darbo su tekstu galimybių – scenarijaus rašymas, vaidyba ir t.t.  

Bendraujant su vaikais buvo pastebėta, kad jie nelabai moka išklausyti vienas kito nuomonės, labai nemėgsta dirbti kartu (jei komandoje nėra vien tik artimiausi draugai), yra labiau individualistai. Pakalbėjusi su auklėtoja, kuri ir pripažino šią problemą, buvo nuspręsta antru tikslu išsikelti bendradarbiavimo problemą.  Vaikai kategoriškai atsakė, kad nenorėtų projekte dirbti kartu su tėvais ar seneliais. Dėl to šio tikslo buvo atsisakyta. 

Projekto veikla 

Projektas prasidėjo nuo susipažinimo su kino istorija – mokiniai dalyvavo paskaitoje kino teatre „Pasaka“. Kito susitikimo metu buvo aiškinamasi  kas yra scenarijus, kaip pasakoti istoriją ir kaip rašyti scenarijų. Vėliau vyko darbas grupėse, buvo kuriamos istorijos. 

Kurianti praktikė kino režisierė Jūratė Samulionytė kūrybinį mokinių darbą organizavo kaip filmavimo aikštelėja – visi vaikai gavo pareigas, atsakomybes, vaidmenis. Buvo rimtai ruošiamasi filmavimui: kuriami vaidybiniai kostiumai, ruošiami filmo rekvizitai.  

Įsimintiniausiu kūrybiško mokymosi projekto įvykiu vaikams tapo išvyka į Rumšiškes, kurios metu buvo filmuojami filmai pagal vaikų sukurtus scenarijus. 
Vėliau, po filmavimo, įvyko praktinė paskaita apie tai, kaip kuriamas garsas kine. Paskutinių kūrybiško mokymosi sesijų metu buvo peržiūrima, atrenkama filmuota medžiaga, darbo grupės montavo siužetus.  Projektas užbaigtas trijų filmų premjeromis. 

Projekto poveikis
Visi projekto dalyviai sutaria, kad buvo pasiektas vienas užsibrėžtas tikslas – vaikai buvo paskatinti bendrauti ir bendradarbiauti. Tėvai ir mokytojai pabrėžė akivaizdžiai matomus pasikeitimus klasėje. Per filmų pristatymą klasėje vyravo bendrumas ir sugebėjimas greitai ir lengvai susitarti.  Auklėtojos teigimu, bendras klasės klimatas žymiai pagerėjo.
Kuruojanti mokytoja teigė labiau pažinusi penktokus, atsikleidė įvairiapusiai jų gebėjimai. 


 
 
 
      
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.