#
#

Vaikų TV „Vaikų Marsas“

Programa:  Tyrinėjančioa mokyklos 2011–2012  
Kūrybos agentas: Urtė Karaliūtė
Kuriantis praktikas: Domas Burkauskas
Kuruojanti mokytoja: Rolanda Girskienė
Tikslinė grupė: 2 kl. 

Tyrinėjimo klausimas 

Kaip pagerinti ugdyti mokinių kalbinę raišką ir bendradarbiavimo bei nuoseklios praktikos gebėjimus pasitelkiant TV laidos kūrimo veiklą?

Mokyklos iššūkis 

Kauno Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla nusprendė prisijungti prie „Kūrybinių partnerysčių“ projekto, iIeškodamati tinkamų metodų, kuriuos pritaikius būtųę galimalėtume patobulinti 2c klasės mokinių skaitymo, kalbėjimo, rašymo bei teksto suvokimo įgūdžius ir mažinti socialinę atskirtį mokyklos  bendruomenėje. 
Kūrybos agentė Urtė Karaliūtė padėjo mokyklai išsigryninti tyrinėjimo sritį. Buvo nuspręsta tyrinėti, ar vaikų TV laidos kūrimas galėtų padėti ugdyti vaikų kalbinę raišką ir mažinti socialinę atskirtį mokykloje. 

Projekto veikla 

Pradinė projekto idėja buvo kartu su tiksline grupe kurti vaikų televiziją susidedančią iš kelių skirtingų laidų. Kadangi tikslinės grupės probleminė sritis buvo kalbinės raiškos mokymasis, planavimo etape buvo nuspręsta, kad pasiruošimo televizijos laidų kūrimui metu bus siekiama įtraukti kuo daugiau užduočių susijusių būtent su kalbine raiška, tad buvo pasirinktas interviu formatas. 

Projekto pradžioje kuriantis praktikas žurnalistas Domas Burkauskas raštu užrašinėjo vaikų klausimus bei savo atsakymus apie kiną, animaciją, televiziją ir jos veiklą, kuriuos jie vėliau turėjo balsu perskaityti klasės draugams. 

Vaikai kartu su kūrybos agente, kuriančiu praktiku ir kuruojančia mokytoja taip pat vyko į LRT, kur tikslinės grupės mokiniai turėjo galimybę tiesiogiai pamatyti ir susipažinti su televizijos darbu bei studijomis, kuriose yra filmuojamos TV laidos. Tai jiem suteikė itin daug naudingos informacijos ir įkvėpimo vėlesniam kūrybiniam procesui. 

Projekto veiklos pradžioje vaikų siūlymu buvo išrinkti 6-ių profesijų atstovai, kuriuos jie vėliau kalbino laidos filmavimo metu. 

Prieš filmavimą vaikai ilgą laiką ruošė interviu klausimus, mokėsi juos taisyklingai formuluoti, užrašyti ir taisyklingai tarti garsus. Išmokę interviu klausimus, vaikai ėmė interviu iš kūrybos agentės, praktiko bei kuruojančios mokytojos, tuo pat metu visi kiti vaikai turėjo įdėmiai klausyti ir įsiminti bent vieną klausimą ir atsakymą, kuriuos vėliau turėjo pristatyti visiems.

Planavimo etapo metu projekto komanda integravo įvairias pamokas (matematika - lietuvių kalba, lietuvių kalba – dailė,  lietuvių kalba - kūno kultūra ir pan.) su projekto veiklomis. Tokiu būdu kūrybiško mokymosi projektas organiškai įsiliejo į įprastą ugdymo procesą, o kūrybinė veikla buvo glaudžiai susijusi su lietuvių k., matematikos, kūno kultūros bei dailės pamokų ugdymo turiniu. Pavyzdžiui, integruotų pamokų metu vaikai paruošė reikiamą medžiagą filmavimo dienai – nupiešė laidų užsklandas, paruošė kvietimus bei užrašė klausimus.

TV laidos filmavimo dieną vaikai grupelėmis važiavo pas laidų herojus - muzikantą, keramikę, kepėją, mokyklos direktorę, karvelių augintoją. Vaikai kalbino įvairių profesijų atstovus, kuriuos patys pasirinko savo laidos herojais, ir susipažino su jų darbo aplinka. Vaikai paeiliui klausė iš anksto pasiruoštų interviu klausimų, tačiau taip pat turėjo galimybę ir pridėti kitų spontaniškai sugalvotų klausimų. 

Laidos linksmajai daliai buvo nufilmuota per muzikos pamoką išmoktą dainą bei vaikų kurtą šokį. 
Projektą vainikavo šventinis TV laidos pristatymas mokyklos bendruomenei, šeimos nariams bei svečiams.

Mokiniams labiausiai įsiminė filmavimo diena ir laidos herojų kalbinimas, taip pat viešnagės jų namuose bei darbovietėse. Taip pat didelį įspūdį paliko ekskursija į Vilnių ir LRT. Iš planavimo etapo, vaikams labiausiai patiko aktyvios veiklos, integruota lietuvių kalbos ir kūno kultūros pamoka bei estafetės su klausimais. Šventinis TV laidos pristatymas mokyklos bendruomenei taip pat vaikams buvo labai įsimintinas, kadangi tai buvo pirmasis kartas, kai jie visai mokyklai bei savo tėveliams pristatė kažką, ką sukūrė patys. 

Kuriančio praktiko susipažinimas su tiksline grupe. Praktikas pristato televizijos veiklą, atsako į vaikų klausimus, taip pat supažindina su filmavimo kamera ir kita įranga. Kūrybinė užduotis grupėse. 
Kūrybinis agentas taiko individualaus piešinio metodą trims daugiausiai su mokymusi susijusių sunkumų turintiems mokiniams. Renkamas TV laidos pavadinimas.
Ekskursija į Vilnių bei LRT. Tiesioginis susipažinimas su televizijos veikla, filmavimo studijomis bei aparatūra.

Vaikai piešia įspūdžius iš ekskursijos ir pasakoja apie piešinius. Raštu atsakomi klausimai į vaikų klausimus apie TV. Laidų užsklandų kūrimas. Vaikai veda ekskursiją po mokyklos kiemą. Estafetės su klausimais-atsakymais.

Pasiruošimas vaikų TV laidos kūrimui. Kartu su praktiku mokiniai kuria klausimus 5 profesijų žmonėms, kuriuos patys išsirinko. Dailės pamokoje grupelėse piešia pasirinktos laidelės užsklandą. Estafetės su klausimais-atsakymais.

Paskutinis pasiruošimas filmavimui. Grupelėmis repetuojami interviu su fiktyviais laidos herojais. Besiklausantys vaikai turi įsiminti bent vieną klausimą ir atsakymą. Per matematikos pamoką tęsiame pasiruošimus filmavimui, tačiau integruojame į tai ir skaičiavimą bei rašytinio teksto suvokimą. Filmuojame vaikų sukurtą šokį. 

Filmavimo diena. Grupelėmis vykstame pas laidos herojus, vaikai ima iš jų interviu bei susipažįsta su jų darbo aplinka. Įrašoma daina „Vaivorykštė“. Filmuota medžiaga bus panaudota laidos „Vaikų Marsas“ kūrimui.

Laidos „Vaikų Marsas“ pristatymas mokyklos bendruomenei, tėvams, svečiams bei laidų herojams. Taip pat vaikai padeklamavo eilėraštį bei padainavo dainą kartu su laidos herojumi E.Sipavičiumi.

Projekto poveikis
Daugumos tikslinės grupės mokinių teksto suvokimo bei klausymo testų rezultatai ženkliai pagerėjo.  Kaip parodė kuruojančios mokytojos atlikti tyrimai, daugumos mokinių lietuvių kalbos testų rezultatai pagerėjo 1-2 taškais, kai kurių mokinių rezultatas pagerėjo itin ženkliai (3-4 taškais). Net ir tie vaikai, kurie anksčiau rodė mažesnį susidomėjimą mokymųsi, pradėjo aktyviau įsitraukti į veiklas ir jų akademiniai pasiekimai pagerėjo. Taip pat, pagerėjo santykiai klasėje ir padidėjo mokinių pasitikėjimas savimi bei vieni kitais. Teigiamai pakito mokyklos bendruomenės požiūris į šią klasę ir jos mokinių gebėjimus.

Mokytojai išmoko labiau bendradarbiauti siekiant ugdymo tikslų, integruoti skirtingus mokomuosius dalykus, užmezgė naujus kontaktus su socialiniais partneriais mikrorajone bei projekte dirbančiais žmonėmis. Klasės mokytoja išbandė įvairias aktyvias ugdymo formas – žaidimus, estafetės (ne tik kūno kultūros pamokose),  interviu metodą, ,,minčių lietų“, improvizacijas. Kuruojanti mokytoja įgijo patirties, pristatydama įvykdytą mokyklos kūrybinį projektą Vaikų TV,,Vaikų Marsas“ tarptautiniame Kūrybingumo forume.    

Kuriantis praktikas išmoko darbo su pradinukais specifikos (t.y. išmoko suprasti ką tik į mokyklą pradėjusius eiti vaikus, kurių rūpesčiai ir džiaugsmai visai kiti nei jau gerokai vyresnių vaikų). Taip pat išmoko suvaldyti keliolikos vaikų grupę,  bei išlaikyti visų jų dėmesį ir. Bei pažvelgti į kai kuriuosįvairią veiklą bei temas dalykus vaikųo akimis.


 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.