#
#

MOKINIŲ ĮGALINIMAS (VAIKŲ BALSAS)

Principas:  Mokinyje pastebėti asmenybę, unikalias jo savybes, gebėjimus ir lūkesčius, leisti skleistis visoms mintims ir idėjoms, išlaisvinti smalsumą bei vaizduotę ir šitaip  padėti mokiniui prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi.  Mokinių gebėjimas savarankiškai mokytis atskleis jiems plačias perspektyvas ateičiai. 

Šūkis. Ne tik išklausykite, bet ir išgirskite vaiką.  Vaiko pasaulis unikalus - atviras, tyras, nepaveiktas kasdienės rutinos ir svarbus ne tik jam pačiam, bet ir mums. Prisiminkime, kai buvome vaikai, labai norėjome, kad išklausytų ir gerbtų mus. Padėkime jiems tapti savo svajonių herojais ir paįvairinkime jų mokymosi procesą  diegdami aktyvinančias mokymosi formas, skatindami bendradarbiavimą ir atlikdami refleksiją.

Projekto metu skatinamos bendradarbiavimu, metodų įvairove, kūrybišku mokymu,  refleksija ir savirefleksija paremtos mokymosi formos ugdo mokinių savarankiško mokymosi kompetencijas ir supratimą, reikalingus  gyvenimo orientacijai  - savo asmeninių prasmių paieškai, mokėjimui mokytis ir būsimai profesinei veiklai.

Mokiniai:
„Kūrybinės partnerystės“ – tai linksmesnės, įdomesnės, tai kitokios pamokos.“
„Aš manau, kad „Kūrybinių partnerysčių“ tikslas – pakeisti pamokas, padaryti jas  įdomesnėmis, linksmesnėmis. “ 
„Asmeniškai labiau pradėjau domėtis pamokose.“
„Kūrybinės partnerystės“ man padeda laisviau jaustis scenoje, pamokos tapo įdomesnės, pateiktą informaciją lengviau įsiminti.”
„Kūrybinės partnerystės“ man labai patinka. Tai man yra pamokų paįvairinimas, kitoks būdas mokytis ir siekti gerenių rezultatų.”
 „Kūrybinės partnerystės“ – tai pamokos, skirtos tobulėti ne tik moksle, bet ir bendravime. Džiaugiuosi, kad jame dalyvauju.”
„Man patiko, kad  visa informacija, kuri buvo pateikta, buvo išdėstyta kaip žmonėms (!), informaciją įsisavinome gerai.“
„Esu pasikeitęs: lengviau pradėjau mokytis, daugiau sutariu su draugais, mokytojais.“ 
Po projekto „tapau sąmoningesnis“ / „tapau protingesnis“ / „tapau veiklesne“ / „tapau drausmingesnis ir malonesnis“ / „tapau įdomesniu žmogumi.“ 
„Klasėje įvyko tikrai labai didelis pokytis. Išmokome išklausyti, laiku sakyti, o ne visiems kartu viską rėkti ir bendrauti komandoje išmokome. Santykiuose – mes pagaliau mokame dirbti kartu!“
„Labiau gerbiu suaugusiuosius.  Juk jie labai stengėsi dėl mūsų.“
„Patiko integruotos pamokos, buvimas visiems kartu, per integruotas pamokas aš išmokau daugiau, nes visa tai neatrodė kaip pamokos per kurias mokinamės.“  
 „Kaip per geografijos pamoką gaminome tešlą, lipdėm ugnikalnius, kalnus, kraterius ir juos dažėm. Ir dar labai patiko, kai piešėm herbus.“


Mokytojai:
„Pamatėme mokinius kitoje šviesoje, supratome, kad  tradicinėje pamokoje ne visi mokiniai atsiskleidžia.“
„Projekto dėka išmokome žaismingiau vesti pamokas. Atsiskleidė ne tik mokytojų gebėjimai, bet ir mokiniai tapo aktyvesni pamokose bei popamokinėje veikloje.“
„Jaučiasi, kad vaikai NORI tokių pamokų, kur jie VEIKTŲ, kad nebūtų oratorių mokytojų.“

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.