#
#

KP principai

Programoje „Kūrybinės partnerystės“ dalyvaujančios mokyklos siekia kurti tyrinėjimu pagrįstą mokymąsi ir suformuoti mokyklos bendruomenės nuostatą, kad mokymą ir mokymąsi būtina tobulinti kūrybiškais būdais. Vienas svarbiausių programos aspektų yra partnerystė tarp mokyklos mokytojų, mokinių, vadovų, kitų mokyklos bendruomenės narių, kūrybos agento (-ės) ir kuriančių praktikų. Nors visi kūrybiško mokymosi projektai yra unikalūs, gimę iš konkrečios mokyklos bendruomenės ir kūrėjų bendradarbiavimo, kūrybiško mokymosi procesą sieja bendri principai: vaikų įgalinimas, tėvų įsitraukimas, mokytojų mokymasis, kitokia mokymosi erdvė, nuolatinė mokymosi proceso reflekcija bei kūrėjų profesinių normų ir savito požiūrio ugdyme pritaikymas – braižo pedagogika. Šiame skyriuje kviečiame plačiau susipažinti su šiais Kūrybinių partnerysčių principais.

Kūrybinių partnerysčių principas -  apmąstyti atliktus darbus. 
Šūkis – patirtis įgyja prasmę tik tada, kai yra apmąstoma, nes neapmąstyta patirtis tiesiog išnyksta. 
Kas yra refleksija, kaip ji skleidžiasi, koks platus samprotavimų ir analizės laukas, geriausiai atskleidžia patys projekto dalyviai: mokytojai, mokiniai ir kūrėjai. 

Daugiau
 
Mes gyvename pasaulyje, kuriame visos erdvės yra mūsų... Gana dažnai, negalėdami įgyvendinti savo svajonių, sakome, jog mums „trūksta erdvės“. Argi trūksta? Tikrai ne, mes paprasčiausiai jos neišnaudojame, o gal net nepagalvojame, jog galime išnaudoti. Erdvė, kuri yra kitokia, kelia susidomėjimą, žadina smalsumą ir vaizduotę. Kai keliauji, keičiasi erdvė, ji visuomet provokuoja reflektuoti apie tai, ką matai. Tačiau ne tik keliaujant atrandame erdves, kitokią erdvę galime sukurti ir patys. Kūrybiniam įkvėpimui užtenka tiesiog į erdvę pažvelgti „nauju žvilgsniu“.

Daugiau
ERDVIŲ NAUDOJIMAS
Principas: Mokinyje pastebėti asmenybę, unikalias jo savybes, gebėjimus ir lūkesčius, leisti skleistis visoms mintims ir idėjoms, išlaisvinti smalsumą bei vaizduotę ir šitaip padėti mokiniui prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi. Mokinių gebėjimas savarankiškai mokytis atskleis jiems plačias perspektyvas ateičiai.

Daugiau
MOKINIŲ ĮGALINIMAS (VAIKŲ BALSAS)
Mokiniai mokykloje praleidžia daug laiko ir mokykla jiems tampa tarsi „antrais namais“, todėl kuo labiau tėvai įtraukiami į mokyklos veiklą, tuo geriau vaikai jaučiasi mokykloje. Mažėja (emocinė) atskirtis tarp mokyklos ir namų, didėja saugumo mokykloje jausmas. Jei vaikas namuose pasidalija mokykloje išgyventomis emocijomis, tėvams tai suteikia džiaugsmo ir keičia jų požiūrį į mokymosi procesą.

Daugiau
 
Kūrybinių partnerysčių principas: kartu su kūrėjais padėti mokytojams atrasti patiems save kaip kūrybingus ir originalius, skatinti nebijoti iššūkių ir naujovių savo darbe.

Daugiau
 
2011 m. įgyvendintas Jungtinėje Karalystėje vykusios programos „Kūrybinės partnerystės“ (angl. Creative Partnerships) tyrimas atskleidė, kad kūrėjų indėlis ir naujas požiūris į ugdymą mokyklose padėjo formuotis savitai pedagogikai – braižo pedagogikai (Thomson, P., Hall, C., Jones, K. and Sefton-Green, J. (2012). The Signature Pedagogies Project: Final Report. Newcastle: CCE).

Daugiau
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.