#
#

TĖVŲ ĮSITRAUKIMAS

Mokiniai mokykloje praleidžia daug laiko ir mokykla jiems tampa tarsi „antrais namais“, todėl kuo labiau tėvai įtraukiami į mokyklos veiklą, tuo geriau vaikai jaučiasi mokykloje. Mažėja (emocinė) atskirtis tarp mokyklos ir namų, didėja saugumo mokykloje jausmas. Jei vaikas namuose pasidalija mokykloje išgyventomis emocijomis, tėvams tai suteikia džiaugsmo ir  keičia jų  požiūrį į mokymosi procesą.

KP kūrybiško mokymo(si) principas žadina ir tėvų smalsumą. Vaiko kūrybingumo atskleidimas per kūrybišką veiklą skatina „kitomis akimis“ pažvelgti į mokymosi procesą, vykstantį mokykloje, kartais net priverčia tėvus susimąstyti, kas geriau:  ar daugiau žinių gaunantis mano vaikas , ar  tiesiog laimingas vaikas.

Mokytojų pastebėjimai apie tėvų požiūrį į kūrybišką mokymąsi:
„Mokinių tėvus į projektą pavyko įtraukti lengvai. Praktikas pristatė projekto idėją tėvams tėvų susirinkime, kuriame tėvai užsikrėtė projekto virusu. Tėvai padėjo įgyvendinti mokinių scenarijų sumanymus, talkino organizuojant transportą, padėjo paversti namus filmavimo aikštelėmis. Tėvai vedė baigiamąjį projekto renginį „Karališkojo obuolio apdovanojimai“. Buvo nepakartojamas gimnazijos renginys, į kurį susirinko visų dalyvių šeimos nariai palaikyti savo vaikų. Manome, kad tai padėjo padaryti tėvų įtraukimas į projektą jam prasidėjus ir deleguojant jiems konkrečias užduotis, taip pat klasės auklėtoja, kūrė stiprius bendruomeninius ryšius tarp tėvų ir mokyklos.“
 „Tėvai baiminasi, kad kūrybiškas mokymasis gali netikti vaikui, kad nėra namų darbų arba jie kitokie, kad „vaikai neišeis programos.”
 „Netikėjimas, kad padeda pasiruošti egzaminams.“ 

Kūrėjai apie tėvų įsitraukimą: 
„Tėvai yra bene patys svarbiausi vaiko asmenybės ugdymo proceso dalyviai. Laimingi tie, kurie tai supranta.“
„Lydėję tėvai. Be jų pagalbos aitvarų nebūtume baigę ir iki dabar. Pastebėjau, kad rūpinosi jie ne tiek savo vaikais, o  labiau tais, kuriems lėčiau sekasi ar šiaip kuriem kas neaišku. Gal taip įprasta šios mokyklos tėvams, bet buvau beveik sužavėtas, kuo ir noriu su Jumis pasidalinti.
„Aitvarų kuras-tai palinkėjimai jiems gerai skristi. Vaikai skaitė paruoštus namuose "burtažodžius". Vieni gal buvo paprastesni, kiti tikrai verti vietos aerodinamikos vadovėlyje. Vėlgi jautėsi "lengva" tėvų/mamų ranka, rengiant šią užduotį. Žinau, kiek laiko tai atima: ieškoti, atrinkti, spausdinti...“
„Kodėl taip išsiplėčiau apie tėvus ? Šiandien supratau, kad šių vaikų tėvams tikrai nėra "dzin„, ką jų vaikai veikia mokykloje. O dar paslaptingiau yra tai, kad įvairias mokyklines užduotis atlieka kartu namuose-randa tam laiko ir jėgų. Žinau, kad jėga suaugusio žmogaus to nepriversi daryti. Stebiuosi, nes man tai neįprasta.“
„Nežinau , kokiais svertais mokytoja juos veikia, kuo motyvuoja, bet jie vaikam padeda ne sukandę dantis, o patys lyg žaisdami. O gal ir iš tiesų žaisdami. Tai jau yra pilotažas.“ 


 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.